Стручно усавршавање наставника у школској 2017/2018

Семинар: Стрес  у школи – превазилажење, промена

Каталошки број: 131, Компетенција: К 4, приоритет: 4 Водитељке: Александра ЈовановићЂукић, ДраганаЂурић

За наставнике/це Гимназије „Бранислав Петронијевић“ и Техничке школе „Уб“ одржан је једнодневни семинар под називом  „Стрес  у школи – превазилажење, промена“. Семинар је одржан 3. марта 2018.  у школи.

Семинарски садржаји су пријали наставницима јер је стрес присутан, а вештине да се носимо са њим и изађемо са што мање последица неопходна за квалитетан рад у школи.

 

Семинар „Утицај школе на подизање васпитне функције породице

Каталошки број 89, К3, П2

 

            Семинар је одржан 12. априла 2018, овог пута у организацији Техничке школе „Уб“, за наставнике и наставнице Гимназије и Техничке школе. 

 

  Предходне године стручног усавршавања

Nastavnici gimnazije se stručno usavšavaju tako što se na početku školske godine organizuje jedan obavezan seminar iz Kataloga za sve nastavnike u školi, a tokom godine nastavnici individualno pohađaju uže stručne seminare.

2006. Učionica dobre volje

2007. Reči su prozori i zidovi

2008. Aktivno učenje/nastava

2009. Školsko ocenjivanje u osnovnoj i srednjoj školi

2010. Umeće odrastanja

2011. Profesionalno osnaživanje škole

2012. Umeće komunikacije

 

2013. Kako povećati efikasnost i motivaciju za rad i učenje – racionalno emocionalni pristup