Република Србија

Гимназија „Бранислав Петронијевић“

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

1.03.2019

 

 

ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ГИМНАЗИЈЕ „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ“ УБ

 

 

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

1. Разматрање Извештаја о раду, успеху и дисциплини ученика на крају првог полугодишта школске 2018/19. године

 

2. Упознавање чланова парламента са планом рада за месец март

 

3. Текућа питања: давање мишљења, предлога, сугестија

 

 

Седница ће се одржати 6.марта 2019.године у читаоници

 

ПРЕДСЕДНИК УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 

Дамјан Стојановић, с.р.